Menu

Spolupráce

 

 

 

Výzva k podání nabídek na VZ Jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky Velká Británie

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město vyhlásila dne 14.8. 2015 výběrové řízení s názvem "Jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky Velká Británie". Toto výběrové řízení je vyhlášeno v rámci projektu Jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky SOŠG St. Město, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1403. Kompletní zadávací dokumentace je také zveřejněna na stránkách MŠMT http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-jazykove-vzdelavaci-pobyty-pro-zaky-velka-britanie.html
výzva (1).pdf (.pdf, 1.34 MB)
Výsledek výzvy.pdf (.pdf, 357.25 KB)
Podepsaná smlouva.pdf (.pdf, 3.44 MB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat