Menu

Spolupráce

 

 

 

Putování za zemědělskou technikou - červen 2015

Fandíme Zetoru

Dne 23. 6. 2015 jsme navštívili v rámci týdne odborných exkurzí nazvaného Putování za zemědělskou technikou, také firmu Zetor Brno, konkrétně její galerii s částí výrobního programu a se spoustou historických modelů této značky. Tradiční výrobce zemědělské techniky v těchto nových prostorách představuje nejen pohled do bohaté historie traktorů Zetor, ale především přehlídku moderní techniky, kterou přibližuje atraktivní formou. Nechybí řada audiovizuálních prvků, multi-dotykové displeje a samozřejmě ani samotné traktory. Založení Zetoru se datuje rokem 1946, kdy místní Zbrojovka Brno postavila první traktor a pojmenovala jej svým logem a koncovkou slova traktor. Během své dlouholeté historie se značka Zetor vždy prezentovala spolehlivostí, jednoduchostí a snadnou obsluhou a údržbou. Tyto přednosti jí zůstaly i nadále. Zhlédli jsme expozici se spoustou zajímavostí, týkajících se historie i současnosti značky, nahlédli do kabin celé jejich ucelené řady traktorů. Byl nám zajištěn i odborný výklad pracovnicí firmy. Zetor Proxima, Major či Forterra, který typ by byl nejvhodnější pro naši školu, či školní autoškolu? Nejlépe se nám k tomuto účelu hodila Proxima, ta nám nejvíc připomínala traktor Steyr, který jsme u nás testovali na podzim. Prezentace firmy Zetor se nám líbila a my žáci jsme rádi, že jsme se jí mohli aktivně zúčastnit a celkově ji hodnotíme jako velmi prospěšnou. Závěrem bychom chtěli moc poděkovat naší škole za možnost takové odborné exkurze a i vyslovit přání: „Kéž by se zřizovateli školy podařilo zajistit některý z vystavovaných strojů pro potřeby školy. Vždyť naše školní traktory už mají 30 a více let“.


Vyrážíme do Rudic

Dne 24. 6. 2015 jsme navštívili firmu TOKO AGRI a.s. Rudice. Po představení společnosti a prezentaci v krásném školicím centru, jsme měli možnost projít si prodejní, výrobní a servisní středisko včetně centrálního skladu náhradních dílů. Prohlédli jsme si vystavenou agrotechniku a seznámili se podrobně s činností firmy. Měli jsme možnost zhlédnout i videoprezentaci v moderním kongresovém centru, která se týkala jak zemědělské mechanizace, tak také celého technologického postupu výroby firemní speciality - Ovocňáku. Vše bylo díky zástupcům firmy panu Josefu Obadalovi a panu Ing. Tomáši Kořínkovi mladšímu, provázeno odborným a fundovaným výkladem. Závěrem nám bylo umožněno nahlédnout do kabin moderních zemědělských strojů JCB. Lze konstatovat, že tato odborná exkurze splnila naše očekávání, byla velmi poučná a se spoustou zajímavých informací a poznatků z oboru. Získali jsme i odborné prospekty o zemědělské mechanizaci a další materiály, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky. Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s firmou TOKO Rudice, kde jsme pravidelnými návštěvníky, a kde máme vždy dveře otevřené. Vedení firmy oceňujeme i za to, že vnímá problematiku zemědělského školství a snaží se nám prezentovat současnost s jasným cílem, změnit zemědělství v moderní a perspektivní obor. Nezbývá než moc poděkovat vedení firmy TOKO AGRI a.s. Rudice a panům Smetanovi, Obadalovi, Ing. Tomáši Kořínkovi ml. a paní Ing. Tlachové, za vstřícný přístup, za pohoštění a propagační předměty, které jsme obdrželi a těšit se na další spolupráci.

 

A na Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně
Dne 25. 6. 2015 jsme navštívili Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky na BVV. Je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Na 200 českých a zahraničních vystavovatelů zde prezentuje chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, krmiva. Shlédli jsme zde také pestrou expozici zemědělské techniky, kterou zde vystavovaly přední české firmy. Jednalo se o stroje jak pro základní zpracování půdy, tak pro ošetřování polních plodin a jejich uskladnění, byly zde představeny nejmodernější trendy a technologie oborů zemědělství, lesnictví a veterinářství včetně špičkových plemen hospodářských zvířat. Výstava se těší velké popularitě odborné i laické veřejnosti. Také tato prestižní akce s vysokým odborným kreditem, představující jednu z největších svého druhu u nás, přesně splnila naše očekávání.

 

A také pěšky do Huštěnovic

V rámci týdne odborných exkurzí jsme navštívili také Huštěnovice. Česko-francouzská společnost Moreau Agri představuje jednu z největších obchodních a servisních firem působících na území České a Slovenské republiky. Společnost se orientuje na prodej zemědělských strojů se zaměřením na manipulaci, dopravu, traktory, setí a ochranu rostlin, zpracování půdy a krmné vozy. Společnost byla založena v roce 1991 a prvními dováženými stroji byly samojízdné vyorávače cukrovky od francouzské firmy MOREAU, od níž je také odvezen název firmy. Postupně firma zastupovala stále více výrobců až do současné situace, kdy je generálním importérem francouzských výrobců MANITOU, MONOSEM, MATROT, BLANCHARD, GREGOIRE BESSON, SULKY, belgickou firmu JOSKIN a italské STORTI a nadnárodního výrobce traktorů ARGO TRACTOR (Landini, McCormick). Začíná také s dovozem velkých traktorů kanadské značky Versatile. Díky odbornému výkladu našeho průvodce, obchodního ředitele firmy a absolventa naší školy pana Ing. Víta Uhlíře, jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze zákulisí této stabilní a na trhu úspěšné společnosti. Osvětlil nám také, jak firma reaguje a jak se musí přizpůsobit požadavkům zákazníků, jak je to s dotační politikou EU a s výhledem do dalších let.

To vše zapsali a nějaké fotky na závěr přidali žáci 1. A oboru Agropodnikání SOŠ a G Staré Město
 

29. 6. 2015

DSC01460.JPG, 448x336, 93.29 KB
DSC01480.JPG, 448x336, 104.35 KB
DSC01486.JPG, 448x336, 100.73 KB
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat