Menu

Spolupráce

 

 

 

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Ve dnech 28.5. a 3.6. 2015 proběhlo v Mayově sálu Kongresového centra Kovosteelu slavnostní předání maturitního vysvědčení všem úspěšným studentům Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Kromě již zmiňovaného maturitního vysvědčení si žáci odnesli i věcné a finanční dary za prospěch během studia i mimoškolní činnost, účast na sportovních a kulturních akcích a zásluhy v soutěžích, v nichž reprezentovali naši školu. 11 žáků gymnázia, kteří u maturitní zkoušky prospěli s vyznamenáním, převzalo věcný dar – knihu z rukou starosty města Josefa Bazaly.

Slavnostní atmosféru umocnilo již tradiční vystoupení školního folklorního souboru v choreografii Mgr. Heleny Hlavačkové, PhD. v doprovodu školní cimbálové muziky pod vedením Ondřeje Bazaly.

Všem úspěšným absolventům přejeme hodně úspěchů v jejich dalším osobním i profesním životě.
 

12. 6. 2015, Mgr. Zuzana Kohoutová

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat