Menu

Spolupráce

 

 

 

3. kolo přijímacího řízení

Vyhlášení 3. kolo PZ.PDF (.pdf, 833.04 KB)
Kritéria 3. kolo PZ.PDF (.pdf, 2.90 MB)

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2015

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (dle novely § 60 odst. 16, 17, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona). Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku těchto oborů vzdělání ve školním roce 2015/2016:

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat