Menu

Spolupráce

 

 

 

Praxe třídy 3. B

Ve dnech 18. -22. května se žáci třetího ročníku Ekologie a životní prostředí zúčastnili odborné praxe z předmětu Monitorování a analýzy.

V pondělí se žáci seznámili s provozem akreditované laboratoře a sami si vyzkoušeli některé laboratorní postupy používané při analýze a sanacích zemin a vody znečištěných různými polutanty. Prohlédli si a vyzkoušeli chod spektrofotometru, chromatografu, bioreaktoru, pozorovali preparáty pod fluorescenčním mikroskopem. Pracovali s automatickou pipetou, kapátkem, třepačkou, byretou. V biochemické laboratoři pracovali ve flow- boxu aerobním i anaerobním. V další části se seznámili s technologií bioplynové stanice, prošli provozem a velínem BPS, pozorovali kogenerační jednotku v chodu.

Další den jsme se zaměřili na biomonitoring, pozorovali jsme floru a faunu chráněných území Za lesem, Bahulské jamy, Dolnoněmčanské louky a Drahy. Mezi nejlepší úlovky patřil nález hořce bezlodyžného v PP Za lesem a tořiče pavoukonosného v PR Drahy.

Ve středu jsme sledovali technologii výroby destilátů ve vizovickém Jelínkovi a ocenili jsme výhody environmentálně šetrných, pasívních „hobitích“ domů krytých zeminou v sídlišti Nový Chlum ve Zlíně.

Ve čtvrtek jsme v Luhačovicích, i přes nepříznivé počasí, vybaveni kufříky Aquanal Ekotest studovali složení vod a zjišťovali hodnoty pH, dusitanů, dusičnanů, fosforečnanů a amonia v léčivých pramenech i povrchové vodě. Věnovali jsme pozornost zdravému životnímu stylu a zeleni.

Praxi jsme uzavřeli v pátek analýzou odebraných vzorků vody i půd ve školní laboratoři.


23. 5. 2015, Ivana Mančíková, 3. B
 

EPS, bioplynová stanice 007.JPG, 448x336, 94.97 KB
Praxe 3.B Za lesem, Bahulské jámy, Dolnoněmčanské louky, Drahy 015.JPG, 448x336, 123.47 KB
Praxe 3.B Luhačovice 017.JPG, 251x448, 80.11 KB
Praxe 3. B, Laboratorní rozbor vody a půdy 001.JPG, 448x251, 53.53 KB
Praxe 3.B Za lesem, Bahulské jámy, Dolnoněmčanské louky, Drahy 024.JPG, 448x336, 127.79 KB
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat