Menu

Spolupráce

 

 

 

Studenti z Německa u nás

Ve dnech 13. 4. 2015 – 18. 4. 2015 přivítali žáci 2.H a 2.G své kamarády z partnerského gymnázia v Tönisvorstu.

Žáci z Německa přiletěli do Vídně a odtud pak společně s panem učitelem Paličkou přijeli do Starého Města. Zde byli přiřazeni do jednotlivých rodin našich studentů.

Dalšího dne, v úterý, byli studenti z Německa přizváni do hodin německého a anglického jazyka, kde nám prezentovali o svém rodném městě St. Tönis a jejich škole Michael Ende Gymnasium. Následně jsme s nimi mohli pokonverzovat v německém či anglickém jazyce a otestovat tak naše jazykové znalosti. Společně jsme pak byli slavnostně přijati panem starostou na radnici ve Starém Městě. Nesměla chybět ani společná fotografie a poté jsme se krásnou procházkou přesunuli do královského města Uherské Hradiště. Zde byla připravena paní učitelkou Kohoutovou a Hlavačkovou prohlídka památek v německém jazyce.

Ve středu jsme společně vyrazili na exkurzi do Brna v doprovodu paní učitelky Hlavačkové. Navštívili jsme hrad Špilberk, Starou radnici a další historické památky města Brna. Výlet jsme zakončili volným programem v nákupním centru. S nadšením a plní společných zážitků jsme se vraceli zpět do Starého Města.

Program výměnného pobytu dále pokračoval čtvrteční exkurzí do Kroměříže v doprovodu pana učitele Paličky. Nejvíce dojmů a fotografií si většina odnesla ze zámeckých zahrad a okolí. Odpoledne se vrátili zpět ke škole do Starého Města a následně do rodin našich studentů.

V pátek nás čekal poslední výlet a to na nedaleký Velehrad. Nejprve byla na programu prohlídka baziliky s německo-českým výkladem. Postupně jsme se vrátili ke škole a odtud jsme se všichni vydali na společný oběd do hotelu Koníček v Mařaticích. Nechyběl zde ani děkovný proslov pana učitele Turčína a paní učitelky Kohoutové a Hlavačkové. Po vydatném obědě jsme se postupně rozcházeli k domovům. Večer jsme se opět sešli, abychom si společně užili poslední chvíle.

Sobota, poslední den. Všichni studenti a učitelé se sešli brzo ráno u školy a nastalo loučení. Obětí a slz nebylo málo a tak už se nemůžeme dočkat, až se zase uvidíme, ale tentokrát v německém Tönisvorstu. Žáky ještě čekal den strávený ve Vídni v doprovodu paní učitelky Kohoutové. A poté odlet domů.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem studentům a jejich rodinám, které ochotně poskytly zázemí a tvořily příjemnou atmosféru po celou dobu pobytu. A hlavně našim skvělým učitelům a to především paní učitelce Hlavačkové a Kohoutové za úžasnou organizaci a překladatelskou činnost po celou dobu výměnného pobytu.

Tereza Trčálková 2.H, Monika Kölblová 2.G
 

20150414_142816(0).jpg, 448x252, 52.27 KB
IMG_20150415_111213.jpg, 448x252, 28.92 KB
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat