Menu

Spolupráce

 

 

 

Stavařina a stavební materiály v praxi

Dnů konání přijímacího řízení na střední školy a společné části písemné maturitní zkoušky využili žáci oboru Stavebnictví k odborným exkurzím a výuce CAD systémů.

Třída 1.S se na přání studentů věnovala seznámení se softwarem pro architekty a projektanty a měla výukový kurz v ArchiCADu. Třída 2.S se vyučovala na skutečných stavbách o typech a konstrukcích schodišť i arkýřů v historické a současné zástavbě Uherského Hradiště. Třída 3.S se dozvěděla vše o provozu a funkcích jednotlivých zařízení městské čistírny odpadních vod. Odborné exkurze zakončil 1. a 2. ročník oboru návštěvou provozu sklárny Vetropack Moravia Glas v Kyjově, kde se žáci seznámili s výrobou a technikami výroby skla obalového i stavebního od vstupní suroviny až po expedici hotového výrobku.

Všechny exkurze i kurz byly cíleně zaměřeny na probírané učivo v jednotlivých ročnících nebo na učivo navazující.

7. 5. 2015, Ing. Zuzana Kučerová
 

Ex.schodiště (1).jpg, 448x299, 105.56 KB
Ex.schodiště (2).jpg, 448x299, 92.15 KB
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat