Menu

Spolupráce

 

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2015 - 3 leté učební obory

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (dle novely § 60 odst. 16, 17, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona). Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Strojní mechanik, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2014/2015:

Truhlář.PDF (.pdf, 1.80 MB)
Obráběč kovů.PDF (.pdf, 1.67 MB)
Strojní mechanik.PDF (.pdf, 2.18 MB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat