Menu

Spolupráce

 

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - maturitní obory

 Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (dle novely § 60 odst. 16, 17, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona). Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku těchto oborů vzdělání ve školním roce 2015/2016

GYMNÁZIUM.PDF (.pdf, 3.91 MB)
EKOLOGIE A ŽP.PDF (.pdf, 1.69 MB)
AGROPODNIKÁNÍ.PDF (.pdf, 1.86 MB)
STAVEBNICTVÍ.PDF (.pdf, 2.68 MB)
MECHANIK SEŘIZOVAČ (.pdf, 2.33 MB)

 Konečné výsledky po náhradním termínu 14.5.2015

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat