Menu

Spolupráce

 

 

 

ANDREJOVA CESTA K VÍTĚZSTVÍ

Pohled na vítězství Andreje Černaje očima třídního učitele

Školní rok 2011-2012 na naší škole znamenal pro studijní obor Agropodnikání určité oživení zájmu, což se projevilo jak počtem, tak i skladbou studentů prvního ročníku. Zejména v chlapecké části jsem pozoroval velké zaujetí pro obor, a to především na hodinách praxe.

V pololetí k nám do třídy přišel z oboru Stavebnictví drobný a nenápadný klučina, který svým zápalem a zájmem o zemědělskou činnost zapadl mezi ono zdravé jádro těchto mladých začínajících zemědělců. Rychle vymazal hendikep v podobě chybějících znalostí v oblasti mechanizace a brzy se stal jedním z nejlepších v odborných zemědělských předmětech. Svůj nevšední zájem projevoval jak při neformálních debatách o dané problematice ve škole, účastí v kurzech vinaře a včelaře, tak také častou výpomocí v mimoškolním čase, ve společnosti Samostatně hospodařící rolníci s.r.o. Lipov. Po získání řidičského oprávnění skupiny T zde již pravidelně vypomáhal jako traktorista a učil se ovládat zemědělskou techniku v praxi. Možná právě tady položil základ svého budoucího úspěchu v celostátní soutěži studentů oboru Agropodnikání.

Během studia už jednou překvapil. Jako pravidelný čtenář odborného stavovského týdeníku Zemědělec, jsem narazil v čísle ze dne 10. 2. 2014 na výsledky fotografické soutěže vydavatelství Profi Pres s.r.o. Při vyhlášení za rok 2013 byla Zemědělská technika kategorií, kde odborná porota vybrala jako druhý nejlepší snímek našeho Andreje Černaje z tehdejší třídy 3. A. Jeho záběr zachytil regenerační hnojení se zajímavou kulisou v pozadí. Také pro samotného Andreje byl výsledek příjemným překvapením a i oceněním jeho upřímného zájmu o obor.

Celostátní soutěž studentů oboru Agropodnikání je vždy prověrkou všestrannosti a může se jí účastnit vždy pouze jeden student z každé školy, která má Agropodnikání v seznamu svých studijních oborů. Andrej s přehledem vyhrál školní kolo a na soutěž se pečlivě připravoval. Dobře věděl, že mu nestačí jen teorie a že vše musí být podloženo perfektně zvládnutou praktickou částí. Nezastavilo jej ani onemocnění a téměř měsíční hospitalizace v nemocnici začátkem letošního roku. Při přípravě se zaměřil zejména na nácvik jízdy zručnosti, kdy jednotlivé figury piloval a dopracoval se tak téměř k dokonalosti. Tomu také nakonec odpovídalo i závěrečné vyhodnocení soutěže.

Po dvoudenním poměrně vyrovnaném klání, získal náš Andrej první místo a putovní pohár, který bude v našem držení až do příštího ročníku, další pohár za celkové prvenství pro vítěze a třetí pohár za druhé místo v jízdě zručnosti. To vše mu patří naprosto oprávněně. Vždy se snažil být nejlepším a i příkladem pro ostatní studenty.

Výsledky letošního ročníku také určily pořadatele toho příštího. Tím je vždy škola, ze které vzešel vítěz. Znamená to pro nás nelehký úkol připravit tuto celostátní soutěž včetně organizačního zajištění. Je to však i příležitost. Soutěž navštíví řada významných osobností a my můžeme dokázat, že náš obor má perspektivu. Škola má více jak padesátiletou historii a také její poloha v oblasti intenzivní zemědělské činnosti jí dává šanci na zachování tohoto oboru. Také nám stojí za to o něj bojovat a posunout kvalitu vzdělávání a úroveň technického zabezpečení. Závěrem nezbývá než poděkovat Andrejovi za vzornou reprezentaci školy a popřát mu hodně štěstí a mnoho profesních i osobních úspěchů.

 

21. 4. 2015, třídní učitel Mgr. Radislav Dolina
 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat