Menu

Spolupráce

 

 

 

Školní kolo chemické olympiády kategorie B

Do krajského kola postupují tři úspěšné řešitelky.

Chemická olympiáda se řadí k těm "starším" přírodovědným soutěžím vyhlašovaným MŠMT pro žáky základních a studenty středních škol.

Základní nosnou myšlenkou společnou těmto i mnoha dalším podobným soutěžím není jen podnícení zájmu o příslušný obor, ale i podchycení a všestranné rozvíjení schopností zejména nadaných mladých lidí. Není sporu, že se jedná o vysoce užitečnou náplň volného času úzce navazující na práci ve škole. Úspěšné řešení úloh, které se neomezují na osnovami předepsanou látku, předpokládá nemalou samostatnou přípravu, a klade také zvýšené nároky na práci učitelů, bez jejichž pomoci se soutěžící neobejdou.

Praktická laboratorní část, která  proběhla dne 13. dubna 2015 ve školní chemické laboratoři, byla zaměřena na "pitvu" zinko-chloridového článku.

Úspěšné řešitelky postupující do krajského kola:

1. Markéta Blahová, 3. H

2. Kristýna Gabrielová, 3. G

3. Adéla Lapčíková, 3. G

Děvčatům gratulujeme a v krajském kole přejeme hodně úspěchů!

 

 20. 4. 2015, Ing. Růžena Borková

foto Denisa Witteková

20150413_082459.jpg (450x600, 29.83 KB)
20150413_082510.jpg (450x600, 32.83 KB)
20150413_082518.jpg (450x600, 31.96 KB)
20150413_083027.jpg (640x480, 222.77 KB)
20150413_083546.jpg (450x600, 37.82 KB)
20150413_090104.jpg (450x600, 29.40 KB)
20150413_090121.jpg (450x600, 29.63 KB)
20150413_090129.jpg (450x600, 24.42 KB)
20150413_090200.jpg (450x600, 37.32 KB)
20150413_111457.jpg (640x480, 231.23 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat