Menu

Spolupráce

 

 

 

Soutěž Bohatství Země

Projekt Bohatství Země je soutěž pořádaná Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně. které se účastnily i dva týmy z naší školy.

Finále proběhlo 25. – 27. března v hotelu Medlov na Vysočině. Během prvních dvou dnů prezentovaly 15 týmů výsledky svých prací, tedy řešení projektů týkajících se ekonomické výhodnosti těžby nerostných surovin – ropy, uranu a zlata.

Ve svých projektech studenti hodnotili geologii daného ložiska, způsob těžby a rekultivace, pomocí výpočtů matematických modelů získali množství zásob suroviny na ložisku. Současně řešili i ekonomickou výhodnost těžby a sociální dopady těžby na okolí a společnost, která ne vždy zahájení těžby ve svém okolí přijme pozitivně. Šest nejlepších týmů mělo za úkol si na poslední den připravit argumenty, proč je jejich projekt nejlepší a přesvědčit investora o realizaci projektu. 

V průběhu soutěže měly všechny týmy možnost se podívat na místa v České republice, kde se vyskytují ložiska ropy, uranu a zlata. V případech ropy a uranu viděly i probíhající těžbu. Do problematiky geologie a výpočtů zásob nerostných surovin je uvedli odborníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Na fakultě Ekonomicko-správní MU se účastníci soutěže naučili zacházet s profesionálním finančním nástrojem Bloomberg používaným světovými finančními institucemi. Zde také s odborníky mohli konzultovat environmentální aspekty těžby.

Kromě samotných prezentací byl zajištěn i vedlejší program, jako například procházka po okolí zaměřená na geologii, zašli jsme i do nedaleké vesnice a prozkoumali starý mlýn nedaleko hotelu.

Přestože jsme neobsadili vítězná místa, byla pro nás soutěž velkým přínosem.


13. 4. 2015, soutěžní týmy třídy 3.E a 3.G

IMG_20150327_124727_HDR.jpg, 448x252, 62.16 KB
IMG_20150326_111252_HDR.jpg, 448x252, 55.87 KB
IMG_20150325_161230_HDR.jpg, 448x252, 50.48 KB
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat