Menu

Spolupráce

 

 

 

LETOS OPĚT ÚSPĚŠNÍ V SOČ

Čtyři studenti naší školy postupují do krajského kola.

Ze školního kola, které se konalo 23. 4. 2015, vyslala porota do kola okresního s datem 1. dubna 2015 celkem sedm prací. Jednu práci z oboru Historie s názvem Osud nuceně nasazeného autorky Jessicy Vaculíkové z 3. ročníku gymnázia a šest prací z oboru Stavebnictví, architektura a design interiérů, všechny zastoupené studenty 4. ročníku: Andreou Elznerovou, Danielem Kolářem, Josefem Mannem, Klárou Soukeníkovou, Jakubem Štefkem a Lukášem Štipčákem.

Jessica Vaculíková v okresním kole svou prací zaujala a postoupila do krajského kola z prvního místa.

Také tři stavaři postoupili do krajského kola. Z prvního místa v okresním kole Klára Soukeníková, z druhého místa Josef Mann a do licitace k postupu do krajského kola SOČ byl doporučen Lukáš Štipčák.
Všechny práce byly velmi kvalitní a letošní odborná porota stavařů praktiků svými všetečnými dotazy soutěžící pořádně potrápila. Nakonec ani rozhodování porotců o pořadí prací k postupu do kraje nebylo vůbec jednoduché.

Všem, kteří nás budou dále reprezentovat, blahopřejeme a přejeme brilantní odpovědi na všechny dotazy k jejich soutěžní práci.

 

8. 4. 2015, Zuzana Kučerová
 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat