Menu

Spolupráce

 

 

 

Jak zahájit profesní kariéru po úspěšném ukončení studia?

Studenti posledních ročníků učebních a maturitních oborů se každoročně účastní besedy na úřadu práce.

Letos se jednalo o třídy 4. M, 4. AB, 4. S, 3. D a 3. CF. Každá třída byla ve stanovený den odvedena pedagogickým dozorem třídu na úřad práce, kde se jí věnovala příslušná pracovnice. Studenti získali základní informace o tom, jak hledat zaměstnání. Dále zhlédli prezentaci s ukázkou přijímacího pohovoru a byli seznámeni s možnostmi získat různá oprávnění v rámci rekvalifikací, které úřad práce nabízí v případech, že neseženou zaměstnání.

Cílem této akce je snaha usnadnit našim absolventům vstup na trh práce a zvýšit možnosti jejich uplatnění.

 

8. 4. 2015, PhDr. Jitka Mannová

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat