Menu

Spolupráce

 

 

 

„Le français est une chance“ - Mezinárodní zkoušky DELF

Diplom za úspěšné složení zkoušky získali David Gablas, 3.H, Lucie Breznická, 4.H, Lenka Kvasnicová, 3.G, Monika Trlidová, 3.G a Nikola Horníček, 3.G.

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) se skládají z 6 nezávislých certifikátů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL).V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence:
porozumění nahrávkám
mluvený projev
porozumění textu
písemný projev

Studenti zkoušky skládali na Gymnáziu Lesní čtvrt ve Zlíně, které společně s Francouzskou ambasádou v České republice tyto zkoušky organizuje a je zároveň zkušebním centrem této jazykové zkoušky. Diplom za úspěšné složení zkoušky vydává francouzské ministerstvo školství. Diplom je stvrzením úrovně znalostí francouzštiny. Diplom DELF je uznáván na celém světě a umožňuje vstup na většinu francouzských a frankofonních univerzit a vysokých škol.

V letošním školním roce se ke zkouškám přihlásilo 5 studentů našeho gymnázia. K naší velké radosti všichni zkoušku úspěšně složili. Jmenovaným studentům velmi blahopřejeme a přejeme plno optimismu a nadšení do dalšího studia francouzského jazyka, poněvadž „le français est une chance!“

Nos félicitations!

 

1. 4. 2015, Mgr. Helena Hlavačková

Foto: Nikola Horníček, 3.G

SAM_2653.JPG, 448x336, 69.46 KB
SAM_2654.JPG, 448x336, 70.36 KB
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat