Menu

Spolupráce

 

 

 

Mezinárodní zkoušky DELF

„Le français est une chance“

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) se skládají z 6 nezávislých certifikátů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL). V každé úrovni jsou ohodnoceny čtyři jazykové kompetence:

  • porozumění nahrávkám
  • mluvený projev
  • porozumění textu
  • písemný projev

Studenti zkoušky skládali na Gymnáziu Lesní čtvrt ve Zlíně, které společně s Francouzskou ambasádou v České republice tyto zkoušky organizuje a je zároveň zkušebním centrem této jazykové zkoušky. Diplom za úspěšné složení zkoušky vydává francouzské ministerstvo školství. Diplom je stvrzením úrovně znalostí francouzštiny. Diplom DELF je uznáván na celém světě a umožňuje vstup na většinu francouzských a frankofonních univerzit a vysokých škol.

V letošním školním roce se ke zkouškám přihlásilo pět studentů našeho gymnázia. K naší velké radosti všichni zkoušku úspěšně složili. Jmenovaným studentům velmi blahopřejeme a přejeme plno optimismu a nadšení do dalšího studia francouzského jazyka, poněvadž „le français est une chance!“

David Gablas, 3.H, Lucie Breznická, 4.H, Lenka Kvasnicová, 3.G, Monika Trlidová, 3.G, Nikola Horníček, 3.G

Nos félicitations!

 

27. 2. 2015, Mgr. Helena Hlavačková 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat