Menu

Spolupráce

 

 

 

Obráběč kovů

Kód: 23-56-H/01
Popis: Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky přijetí: Zájem o zvolený obor, ukončená devítiletá docházka ZŠ, zdravotní způsobilost
Ukončení: Závěrečná zkouška

Popis

Příprava v učebním oboru obráběč kovů vytváří předpoklad k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen ovládat i programově řízené obráběcí stroje včetně strojů s NC a CNC řízením. Obráběč kovů je žádoucí profesí jak u velkých tak i u malých firem, po absolvování příslušné praxe a příslušných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.


Profil absolventa

Po ukončení je absolvent schopen provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů. Výuka je zaměřena na soustružení, frézování a vrtání kovových a nekovových materiálů v kusové i sériové výrobě. Po odborné stránce absolvent dokáže správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci, používat normy a technologické postupy, využívat vědomostí a dovedností v oblasti zpracování kovů, dovede určit stroj pro výrobu, stanovit řezné podmínky, řídit proces obrábění.

Spolupráce se sociálními partnery

Kovovýroba Hoffman s.r.o., ALTECH s.r.o., C.S.O. spol. s.r.o., KOVOKON Popovice s.r.o., Třinecké železárny a.s. provozovna Staré Město, Ramet a.s. Kunovice, Dicom spol. s.r.o.
 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat