Menu

Spolupráce

 

 

 

Neformální spolupráce se společností NAVOS, členem skupiny AGROFERT holding

Asi před dvěma lety bylo oficiálně zahájeno partnerství mezi naší školou a společností NAVOS, a.s., která škole nabídla pomoc se zajišťováním praxe žáků oboru agropodnikání i s materiálním vybavením pro praxi žáků.
Do současné doby byly ze strany společnosti zajištěny pro naše žáky exkurze do jejích provozů jak v rámci pěstování rostlin, tak i v chovech hospodářských zvířat, zpracovatelských technologií i moderní mechanizace.

Společnost nabízí také možnost výkonu odborné praxe žáků v zemědělském provozu a zapůjčení nejmodernější ch strojů pro výuku žáků. Tato spolupráce a její další rozvíjení i s jinými výrobními partnery je podmínkou pro zajištění odpovídající úrovně odborného vzdělávání a konkurenceschopnosti naší odborné školy.

Je to také cesta jak pomoci našemu zemědělství a vrátit tomuto odvětví odpovídající vážnost.

Na fotografii žáci v pracovním oděvu, který jim věnovala společnost NAVOS.

Ing. Ivan Burda
PRAXE 1A monterky NAVOS (2).jpg (800x600, 86.70 KB)
PRAXE 2  1A (2).jpg (800x600, 105.91 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat