Menu

Spolupráce

 

 

 

TESTOVÁNÍ TRAKTORU STEYR MULTI 4095 V PODMÍNKÁCH SOŠ A G VE STARÉM MĚSTĚ

Na základě dlouhodobé spolupráce se společností NAVOS a.s., nám v minulém týdnu zapůjčila jedna z dceřiných společností firma NAVOS FARM TECHNIC s. r. o. nový traktor v úpravě pro autoškoly.
Možnost otestovat nový traktor STEYR MULTI 4095, byla lákavá a zajímavá. V běžném provozu jsme s ním ve výcviku najeli asi 8 motohodin a hodnocení je vesměs pozitivní. Traktor splňuje naše představy o tom, že nové výcvikové vozidlo, které nahradí stávající Zetory vyráběné někdy kolem roku 1990, posune úroveň a technické parametry stroje blíže k realitě. Studenti musí používat moderní techniku a nikoliv stroje staré několik desítek let.

K našim připomínkám a poznatkům uvádím - zápory: -sedadlo řidiče je malinko mimo osu (technicky řešeno kvůli 2 sedačkám) a někdy si tím pádem studenti pletli pedály a seděli blízko řadicí páky (u mohutnějších postav) -držák hasicího přístroje je nad hlavou instruktora (já jezdil v předklonu a jsem menší) -absence 3 sedadla pro zkušebního komisaře, zkoušku by pak musel jet jen komisař a žák - legislativně průchodné -přední náprava by postačovala pouze hnaná z důvodů snížení nákladů, lze ale vzhledem k přiblížení se realitě, akceptovat i stávající provedení s předním náhonem (dodává se tak na trh většina strojů)

- klady: -kabina - odhlučnění, komfort a ergonomie ovládacích a sdělovacích prvků -traktor se zdá být velmi vyvážený a ovládáním se blíží osobním vozům, vše je přehledné a zejména po přesednutí ze srovnatelného typu traktor New Holland, jsem mu byl pocitově hodně nakloněn (přesné řízení se zpětnou vazbou, plně postačující řazení i vybavení, skvělé brzdy) -na našem Dnu otevřených dveří byl stroj obdivován mnoha účastníky a často zde byl opakován názor, že škola by žákům měla poskytnout pro výuku a výcvik moderní školní pomůcky a příprava by měla směřovat ke společnému cíli – žáky naučit ovládat moderní a v současnosti používanou techniku a mechanizaci

Závěrem: STEYR je kvalitní traktor, s dobrým a dostačujícím vybavením a mohl by nám při výcviku praktických jízd hodně pomoci a také posunout kvalitu vzdělávání správným směrem. Našim cílem nemůže být nic jiného, než přiblížit výuku co nejblíže prostředí moderní zemědělské společnosti, používající špičkovou mechanizaci. Obnova našeho vozového parku výcvikových vozidel, jejíž stáří je kolem třiceti let, je krokem nezbytným. Nezbývá než věřit, že se podaří škole a jejímu zřizovateli zajistit zdroje pro tuto obnovu. Závěrem chci moc poděkovat vedení firmy a především obchodnímu zástupci firmy NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. panu Martinu Večeřovi za vstřícný přístup a těšit se na další spolupráci.

Mgr. Radislav Dolina, učitel mechanizace a autoškoly.
traktor2.bmp (800x533, 61.59 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat