Menu

Spolupráce

 

 

 

Odborná exkurze

V úterý 11. listopadu jsme se spolu s žáky 2. AB a 3. AB zúčastnili odborné exkurze pořádané SZIF v oblasti Horňácka.
Nejprve jsme navštívili zemědělskou farmu DÚBRAVA - AGRO a.s. v Kuželově. Farma obhospodařuje 430 hektarů půdy a pastvin. Se zemědělských komodit se zabývá především pěstováním obilovin a řepky. Z živočišné výroby se zabývají chovem masného Siementála.
Dále následovala návštěva větrného mlýna v Kuželově a prohlídka agroturistické ubytovny v Malé Vrbce, kde jsme si prohlédli prezentaci mikroregionu Ostrožsko, kterou provedla paní Bujáková.
V odpoledních hodinách jsme navštívili vinařství Václava Cíchy, kde jsme se seznámili a agrotechnikou pěstování vinné révy a následnou technologií jeho zpracování.
Exkurze byla velmi zajímavá a poučná a její závěry poslouží ke zkvalitnění výuky na naší škole.
Velký dík patří SZIF za umožnění exkurze.
 

 Zdeněk Pilka, Ivo Studénka, Radislav Dolina

033.jpg (800x600, 66.80 KB)
045.jpg (800x600, 90.18 KB)
058.jpg (324x243, 21.92 KB)
059.jpg (324x243, 25.14 KB)
063.jpg (324x243, 25.11 KB)
067.jpg (324x243, 28.93 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat