Menu

Spolupráce

 

 

 

Praxe 3. B v čistírně odpadních vod Uherské Hradiště a lužním lese Kunovský les

4. 11. 2014 jsme se sešli 7,55 hod. u železničního mostu, odkud jsme pokračovali na čistírnu odp. vod, kde už nás očekával vedoucí čistírny p. Mgr. Skryja, který nám udělal přednášku, a poté nás provedl provozní částí. Studenti se podrobně seznámili s likvidací a se zpracováním odpadních vod z aglomerace UH, St. Město, Kunovice a dalších přilehlých vesnic. Prohlédli si vodní, kalovou a bioplynovou linku a seznámili se s parametry vyčištěné vody vypouštěné do řeky Moravy. Dále jsme pokračovali k jezu u Kostelan, kde jsme zhodnotili práci Povodí Moravy, která udržuje břehy i vodní tok. Cestou zpět jsme prošli naučnou stezku Kunovský les, která seznamuje návštěvníky s florou a faunou tohoto příměstského lužního lesa. Počasí nám přálo a tak jsme se vrátili spokojeni a obohaceni o nové zkušenosti, vědomosti a dovednosti.

Ve Starém Městě, 6. 11. 2014 J. Hubená, vyučující praxe
praxe 3.B ČOV 005.JPG (800x600, 104.80 KB)
praxe 3.B ČOV 028.JPG (800x600, 73.45 KB)
praxe 3.B ČOV 032.JPG (800x600, 80.09 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat