Menu

Spolupráce

 

 

 

Zkoušky z myslivosti 2014

Na střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví-odloučené pracoviště Bzenec Přívoz proběhly dne 15.10.2014 zkoušky z myslivosti, kterých se zúčastnili i žáci naší školy Macek Tomáš a Mančíková Ivana.
Fanfáry borlice zahájily říjnové zkoušky z myslivosti v 8.00 hodin. Zkušební komise, složená z devíti členů, pod vedením Ing. et Ing. Františka Bezděka hodnotila přísně, ale spravedlivě znalosti sedmnácti adeptů, přihlášených ke zkouškám.

Adepti museli prokázat znalost sedmi skupin předmětů a to Myslivecká osvěta, Myslivost a legislativa, Myslivecká zoologie, Péče o zvěř a její chov, Myslivecká kynologie a nemoci zvěře, Lovecké zbraně a střelivo, Lov zvěře.

Po závěrečné poradě komise byl vyřčen následující výsledek: „Čtyři adepti prospěli s vyznamenáním a zbývající prospěli.“

Zkušební komise konstatovala, že zkoušky byly dobře připraveny, žáci měli dostatek vědomostí, které jim napomohly k úspěchu a k získání Vysvědčení o vykonaných zkouškách z myslivosti.

Mezi vyznamenanými byli i naši žáci, vybraní členové mysliveckého kroužku. Blahopřeji jim k dosaženým výsledkům a děkuji také za vzornou reprezentaci naší školy.

Ing. Ivan Burda
Obr.1.jpg (800x599, 67.10 KB)
Obr.2.jpg (799x600, 67.05 KB)
Obr.3.jpg (799x600, 74.72 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat