Menu

Spolupráce

 

 

 

Ekonomika a podnikání

Název ŠVP:             Podnikáme dnes, myslíme na zítřek.
Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Platnost ŠVP:           od 1. září 2013 počínaje 1. ročníkem

 

Získané kompetence

Absolvent komunikuje ve dvou cizích jazycích. Je schopen pracovat v týmu, zná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, principy podnikání. Umí efektivně aplikovat matematické postupy při řešení problémů, vést účetnictví, zpracovávat daňové přiznání, zajišťovat běžné podnikové činnosti s využitím PC.

Od  školního roku 2012/2013 si můžete vybrat v rámci oboru Ekonomika a podnikání specializaci: Sportovní management nebo Finanční a daňové poradenství.

 

Popis uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, mzdový referent, účetní, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, organizační pracovník, pracovník marketingu, fakturant, rozpočtář, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách, živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Absolvent je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví. Absolvent je v průběhu studia veden k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a obchodní etiky.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu a služby.
 

Učební plán (.pdf, 157.79 KB)
Maturitní zkouška (.pdf, 25.38 KB)

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat