Menu

Spolupráce

 

 

 

Den jazyků

V pátek 10.10.2014 se na naší škole uskutečnil tradiční Evropský den jazyků.
V průběhu celého dopoledne se mohli žáci 1. a 2.ročníků seznámit s aktivitami a zahraničními mobilitami, které naše škola každoročně pořádá.

Prezentace si pro své mladší spolužáky připravili studenti 3 .ročníků, kteří se letošních výměnných pobytů zúčastnili. Cílem této akce je seznámit žáky nižších ročníků s možnostmi zahraničních výjezdů, do kterých se po dobu studia zapojují.

Výměnné pobyty jsou určeny žákům 3.ročníků. Nicméně vzhledem k velkému zájmu ze strany žáků nabízíme účast na těchto akcích i žákům jiných ročníků.

Z celé pestré škály aktivit pořádaných naší školou, byla prezentována kulturně- poznávací exkurze do Londýna, v rámci které žáci navštíví významné londýnské památky. Dále výměnný pobyt v Itálii, kam již řadu let zajíždí naši studenti do partnerské školy v Latině. Nejvíce aktivit pojí naši školu s partnerským gymnáziem Michaela Endeho v Tönisvorstu v Německu. Žákům byl tedy představen nejen výměnný pobyt, ale také projekt CertiLinqua- pracovní jazyková stáž, které se naši i němečtí studenti každoročně účastní.

Ruštináři se mohli seznámit s projektem E-Twinning, který pojí naši školu s gymnázii v Lotyšsku, Arménii a letos poprvé v Litvě, francouzštinářům byl představen výměnný pobyt ve městě Sées u studentů partnerské školy Lycée agricole, které jsme přivítali v naší škole v květnu 2014.

Velmi děkujeme všem prezentujícím studentům za skvělé představení jednotlivých výjezdů a projektů. Děkujeme také zejména pedagogům, kteří každoročně zahraniční výjezdy a projekty připravují a organizují, a kteří tak našim studentům poskytují možnost k cestování, poznávání a v neposlední řadě ke zlepšení jazykových znalostí.

Veškeré bližší informace všem zájemcům o jakýkoliv z prezentovaných výjezdů rádi poskytnou jak vyučující jednotlivých cizích jazyků, tak také studenti vyšších ročníků, kteří se zahraničních akcí v letošním roce zúčastnili. Rodičům budou všechny informace zprostředkovány na podzimních třídních schůzkách.
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat