Menu

Spolupráce

 

 

 

Geologicko-ekologická exkurze Moravský kras

První říjnový den vyrazili stateční žáci 2. a 3.ročníku ekologického oboru zkoumat krásy krasu, konkrétně krasu Moravského (ještě konkrétněji údolí Říčky).
Z teorie jsme věděli, že kras – to je vápenec, voda a převýšení, ale že setkání s realitou bude tak intenzivní, jsme nečekali. Vápenec byl všude kolem nás (krom pár kousků droby v potoce). Voda z nebe lila po dobu celé exkurze ve stále větším množství, takže deštníky protékaly, nepromokavé bundy promokaly a v botách jsme měli větší či menší rybníčky (podotýkám, že jinak vládlo po celý týden slunečné babí léto). A zdolávání převýšení na podmáčeném terénu? Občas se podobalo spíš škole smyku.
Nepříznivé počasí ale samozřejmě nemohlo zmenšit náš zájem o krasové tvary Z odborného výkladu naší průvodkyně jsme si odnesli řadu poznatků - jak vypadají škrapy, závrty, vyvěračka i paleoponor nebo že pro krasové podloží jsou nejtypičtějšími půdami rendziny, na kterých se daří jiným ekosystémům, než na jaké jsme zvyklí u nás. Za svitu baterek jsme prolezli tři volně přístupné jeskyně (Švédův stůl, Netopýrku a Pekárnu), kde jsme viděli krápníky, sintrové náteky, obří hrnce, netopýry i zdařilé reprodukce historických maleb. A samozřejmě nás naše milá průvodkyně seznámila i s historií (ale i historkami:) jižní části Moravského krasu.
Exkurzi jsme ukončili ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Zahřáli jsme se teplým čajem a absolvovali prohlídku tohoto místa se zajímavou historií i současností. Kaprálův mlýn je ekologický nejen díky organizování naučných pobytů a exkurzí, ale i vlastním fungováním. A s tamními energeticky úspornými a ekologicky šetrnými opatřeními a technologiemi jsme byli také seznámeni.
Během naší zmáčené exkurze jsem se snažila razit známé heslo, že zážitky nemusí být pozitivní, ale hlavně trvalé. Přesto si myslím (nebo doufám), že v teple a suchu domova budeme na říjnový den v Moravském krasu rádi vzpomínat.
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat