Menu

Spolupráce

 

 

 

Výše úplaty za ubytování v DM Staré Město, Slavomírova 1522

Cena za ubytování žáků všech typů středních škol a vyšších odborných škol je stanovena
Kč 1 200,- za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc.
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat