Menu

Spolupráce

 

 

 

Studenti agropodnikání si rozšiřují odbornost

Studenti třetího a čtvrtého ročníku studijního oboru Agropodnikání získali osvědčení druhého stupně Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Osvědčení druhého stupně s platností na pět let vydala studentům Státní rostlinolékařská správa po splnění předepsaných podmínek -  absolvování základního kurzu, který pořádá naše škola s pověřením Ministerstva zemědělství ČR pro zemědělskou veřejnost, a úspěšné vykonání zkoušky.

Studenti si tímto rozšířili předpoklady pro výkon budoucí povolání v zemědělství a příbuzných oborech.

Osvědčení je nezbytné pro podnikající osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin. Musí zajistit, aby toto nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení druhého stupně. Osobami s osvědčením druhého stupně se rozumí zejména osoby, které organizují a řídí práce spojené s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin u podnikající osoby, např. agronom, lesník, školkař, zahradník, farmář, správce golfového hřiště.

 

5. 5. 2014, Ing. Růžena Borková

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat