Menu

Spolupráce

 

 

 

2. kolo přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek 2014

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (dle novely § 60 odst. 16, 17, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona). Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku těchto oborů vzdělání ve školním roce 2014/2015:

 

Agropodnikání.PDF (.pdf, 2.15 MB)
Mechanik seřizovač.PDF (.pdf, 2.13 MB)
Stavebnictví.PDF (.pdf, 2.05 MB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat