Menu

Spolupráce

 

 

 

Exkurze stavaři

Dva dny přijímacích zkoušek na SOŠG ve Starém Městě využili studenti oboru Stavebnictví k vykonání odborných a naučných exkurzí.
Prohlédli rozestavěné rodinné domy a viděli práce na revitalizaci panelového domu v Uherském Hradišti, sortiment prodejny stavebních materiálů a fungování jejího skladového provozu, prošli budovu Františkánského kláštera v Uh. Hradišti včetně prostor podzemí a prostory archívu, seznámili se s provozem areálu čističky odpadních vod v Uh. Hradišti – Štěpnice, prohlédli si konstrukce střešních krovů ve staré zástavbě Uh. Hradiště a navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě. Za umožnění exkurzí a odborný výklad patří dík panu ing. Skřivánkovi, firmě Tradix UH, a.s. Staré Město, provozovateli a pracovníkům ČOV Štěpnice, projekční firmě Hutní projekt Frýdek – Místek, a.s. se sídlem v Uh. Hradišti a panu PhDr. Čoupkovi.

Z.Kučerová
_MG_8355.jpg (800x533, 76.04 KB)
IMG_0553.JPG (800x597, 82.80 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat