Menu

Spolupráce

 

 

 

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2014 - maturitní obory

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (dle novely § 60 odst. 16, 17, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona). Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku těchto oborů vzdělání ve školním roce 2014/2015:

 

Gymnázium (.pdf, 4.14 MB)
Agropodnikání (.pdf, 2.30 MB)
Ekonomika a podnikání (.pdf, 3.07 MB)
Mechanik seřizovač (.pdf, 2.79 MB)
Stavebnictví (.pdf, 2.46 MB)

Konečné výsledky po náhradním termínu 6. 5. 2014

Gymnázium 1.PDF (.pdf, 4.65 MB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat