Menu

Spolupráce

 

 

 

Truhláři na soutěži Hledáme mladé technické talenty- krajské kolo Bystřice pod Hostýnem

Ve čtvrtek 20.3.2014 se žáci 3. ročníku naší školy oboru truhlář, Daniel Adamík a Tomáš Maňas, zúčastnili krajského kola soutěže Hledáme mladé technické talenty.
Tato soutěž proběhla v prostorách střediska praktického vyučování SŠNO Bystřice pod Hostýnem za účasti dalších šesti soutěžících ze tří odborných škol Zlínského kraje prezentujících učební obor truhlář. Byly to domácí SŠNO Bystřice pod Hostýnem, SPŠS Valašské Meziříčí a SOŠ J. Sousedíka Vsetín.

Soutěž začala slavnostním zahájením v prostorách grafického ateliéru, kde měli soutěžící možnost vidět výrobky prezentující učební, studijní a umělecké obory domácí školy.

Po slavnostním zahájení proběhla teoretická část soutěže, která spočívala v testu z odborných předmětů, poté proběhla praktická část, jejímž úkolem bylo zhotovit výrobek z připravených dílců podle přiloženého výkresu (podnožka na polokryté ozuby se středovou příčkou na průběžný čep a dlab).

Celá akce proběhla ve zdravém soutěžním duchu. Vědomosti jednotlivých soutěžících a po té i zručnost při praktické části soutěže byli téměř vyrovnané, ale v konečném bodovém hodnocení rozhodly pořadí i nevelké rozdíly.

Hodnotící komise byla sestavena z pedagogických pracovníků doprovázejících soutěžící zastoupených škol.

Naši žáci se v kategorii jednotlivců umístili na šestém a osmém místě, v kategorii skupin skončili na čtvrtém místě. Pro doprovod byl připraven program v podobě prohlídky celých prostor střediska praktické výchovy.Josef Popelka, učitel odborného výcviku
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat