Menu

Spolupráce

 

 

 

Pracovní stáž staroměstských pedagogů na Martin Rinckart Gymnasiu v Eilenburgu

Ve dnech 17. – 20. března 2014 jsme na pozvání našeho německého partnerského gymnázia zavítali do saského Eilenburgu.
Toto gymnázium je stejně jako naše škola členem mezinárodní sítě škol CertiLingua. Naši čtyřčlennou delegaci tvořili ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek, zástupce ředitele Mgr. Pavel Turčin, Mgr. Zuzana Kohoutová a Mgr. Soňa Patočková. Na naší saské misi jsme měli hned několik úkolů, které budou v nadcházejících letech prospěšné pro obě školy: konzultace a řešení bilingvální výuky ve všeobecně-vzdělávacích předmětech; hospitace a výuka našich vyučujících na německém gymnáziu; příprava programu Erasmus+.

S potěšením můžeme konstatovat, že všechny 3 body programu se nám podařilo úspěšně zvládnout. Úkolem, který umožnil našim pedagogům prezentovat jejich znalosti německým studentům, byla výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů v cizím jazyce. Mgr. Soňa Patočková představila v hodině geografie studentům své zážitky z Číny, a to v angličtině. Mgr. Zuzana Kohoutová se v předmětu základy společenských věd věnovala institucím ve Zlínském kraji a politickému vývoji v ČR. Výše uvedenou látku vyučovala v němčině. Mgr. Pavel Turčin přednášel v semináři dějepisu o Velkomoravské říši a velkomoravském Starém Městě taktéž v jazyce německém. Této průkopnické akci byl přítomen i tisk a zástupci vzdělávací agentury v Lipsku.

Během návštěvy jsme měli možnost poznat nedaleko ležící veletržní město Lipsko a velké sympatie v nás zanechala vstřícnost pana ředitele Dietera Mannela a jeho kolegyň a kolegů. Vzájemná spolupráce obou škol bude pokračovat na podzim, kdy němečtí vyučující přijedou na pracovní stáž k nám do Starého Města.

Mgr. Pavel Turčin
Eilenburg.png (476x299, 299.60 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat