Menu

Spolupráce

 

 

 

EPS s.r.o. Kunovice

V pondělí 17. 3. se konala praxe pro čtvrtý ročník oboru agropodnikání a ekologie a životní prostředí.
Praxe se odehrával v prostředí kunovické firmy EPS s.r.o. Firma se zabývá sanacemi půd a vod. Po přednášce jsme byli provedeni ve třech laboratořích, které jsou specializované na výzkum a vývoj biotechnologií firmy. Po prohlídce laboratoří jsme se přesunuli autobusem na Nový Dvůr, kde se nás přivítali v prostředí s bioplynovou stanicí. Na úvod jsme byli seznámeni s důležitými teoretickými údaji o provozu bioplynové stanice. Po krátkém seznámení jsme se přemístili přímo do provozu, kde jsme procházeli části bioplynové stanice, které slouží pro získání bioplynu. Po prohlídce bioplynové stanice skončila naše praxe. Za celý den jsme si spojili mnohé teoretické učivo, které se vyučuje v odborných předmětech.

Tímto bychom chtěli poděkovat tak ochotnému personálu firmy EPS s.r.o. a paní profesorce Hubené a profesorovi Burdovi za sjednání pro nás tak cenné praxe.

Studenti 4.AB
praxe4AB170314 EPS (1).jpg (800x600, 59.18 KB)
praxe4AB170314 EPS (6).jpg (800x600, 57.83 KB)
praxe4AB170314 EPS (10).jpg (800x600, 77.40 KB)
praxe4AB170314 EPS (12).jpg (800x600, 53.03 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat