Menu

Spolupráce

 

 

 

Agropodnikání

Název ŠVP:               Perspektiva pro venkov
Kód a název oboru:   41-41-M/01 Agropodnikání
Platnost ŠVP:            od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem

Získané kompetence

Absolvent komunikuje v jednom cizím jazyce, ovládá PC. Stanovuje odpovídající opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a při péči o životní prostředí. Ovládá běžnou zemědělskou mechanizaci, vlastní řidičské oprávnění skupiny T a B (žák si hradí poplatek cca 700 Kč). Vyhotovuje účetní doklady, vede daňovou evidenci podnikajících fyzických osob.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Uplatní se zejména jako zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky. Může vykonávat funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě.
Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na fakultách zemědělských univerzit a na studium na vyšších odborných školách.
 

Učební plán (.pdf, 158.04 KB)
Maturitní zkouška (.pdf, 24.66 KB)

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat