Menu

Spolupráce

 

 

 

51. Reprezentační ples školy se opět vydařil!

Nádhernou polonézou s baletními prvky začal v pátek 7. 2. reprezentační ples školy v budově SKC ve Starém Městě.
Tanečníci, kteří choreografii nacvičili pod vedením pana Mgr. Branislava Horňáka sklidili dlouhý, frenetický potlesk. Úvodním slovem zahájil ples ředitel školy pan Mgr. Bedřich Chromek, který poděkoval organizátorům a sponzorům plesu a popřál všem hostům příjemnou zábavu.

Ples probíhal ve velmi příjemné atmosféře, ke které přispěla vynikající skupina Marathonband, cimbálová muzika Falešnica, DJ Tomáš Grebeníček, taneční skupina Rokaso a Flamengo, ukázky stepu a aerobicu v podání našich žáků. Tombola plesu školy bývá tradičně bohatá a tak i tentokrát byli hosté potěšeni, protože si celkem odnesli 447 cen!

Poděkování za zdárný průběh plesu patří žákům z pořádajícího 3. ročníku a všem organizátorům z řad pedagogických pracovníků školy. Speciální poděkování „naposled“ patří paní Marii Duchtíkové a panu Ing. Bohumilu Otáhalovi. Fotografie z plesu si můžete prohlédnout ve fotogalerii, jejich autorem je pan Mgr. Benedikt Chybík.

Mgr. Pavel Turčin
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat