Menu

Spolupráce

 

 

 

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V ARCHICADU

V lednu proběhl další ročník školního kola v ArchiCADu.
Zpravidla soutěží „stavaři“ ze třetího a čtvrtého ročníku. Letos se přihlásili pouze čtvrťáci ze 4.S a svedli velmi vyrovnaný boj. Po důkladném hodnocení bylo nakonec uděleno první místo Pavlu Bánovskému, druhé Michaele Skoupilové a třetí místo obsadil Martin Machala. 27. března proběhne již 13. ročník celostátní soutěže s mezinárodní účastí v Českých Budějovicích. Naše škola vyšle do Budějovic Pavla Bánovského a Michaelu Skoupilovou.

Všichni účastníci soutěže zasluhují velký obdiv, odvedli velmi kvalitní práci. Vítězům gratulujeme a budoucím reprezentantům školy přejeme na celostátní soutěži HODNĚ ZDARU!!!

M. Hrubošová
IMG_1163.jpg (800x600, 53.19 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat