Menu

Spolupráce

 

 

 

CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0010 je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací (zejména) škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou (v souladu se ŠVP partnerských SŠ a s nimi spolupracujících ZŠ) realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol. Na projektu bude spolupracovat 16 středních škol - center přírodovědného a technického vzdělávání, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je jednou z nich. Další informace o projektu naleznete na http://www.kr-zlinsky.cz/centra-prirodovedneho-a-technickeho-vzdelavani-pro-moderni-vyuku-zaku-strednich-a-zakladnich-skol-ve-zlinskem-kraji-cl-2556.html

Dřevěné novinky.docx (.docx, 1.34 MB)
Vybavení učebny PTM.docx (.docx, 349.80 KB)

VČA ZŠ Kroužek didaktické hračky

IMG_1197.JPG (800x600, 63.55 KB)
IMG_1195.JPG (800x600, 56.32 KB)
IMG_1159.JPG (800x600, 57.55 KB)
IMG_0778.JPG (800x600, 62.34 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat