Menu

Spolupráce

 

 

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2015

Pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu maturitních oborů SŠ, nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.
V každém kalendářním roce hrají přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí. Pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme intenzivní přípravný kurz.
Intenzivní kurz je placený. Nabízí komplexní přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Každý z předmětů bude vyučován v bloku 10 hodin, a to v odpoledních hodinách během pracovního týdne. Zahajujeme 23. ledna 2015. Cena kurzu je 500,- Kč za každý předmět, platba proběhne při 1. hodině v hotovosti. Do kurzů je nutno se přihlásit na adrese: info@sosgsm.cz, nejpozději do 16. ledna 2015.

 

Přihláška 2015 (.doc, 225.50 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat