Menu

Spolupráce

 

 

 

Rozšiřujeme svůj okruh kontaktů

Žáci ze třídy 2.S, 3.S, 2.G a 3.H úspěšně zakončili rok trvající program eTwinning a budou dále pokračovat v programu eTwinning plus.
V současné době jsme zakončili rok trvající program eTwinning, ve kterém jsme spolupracovali úspěšně s lotyšským gymnáziem v Daugavpilsu rusky na téma „Architektonické památky našich regionů“. Tohoto projektu se zúčastnily třídy 2.S, 3.S, 2.G a 3.H.
Chceme využít svých znalostí ruského jazyka a pokračujeme ve vyšší verzi tohoto programu, kterým je eTwinnig plus. Navázali jsme proto navíc kontakt se školou mimo Evropskou unii, a to arménskou střední školou v Lernapatu. Začínáme společně na programu „Významné osobnosti Arménie, Lotyšska a České republiky“.
 
Mgr.Z.Šupková
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat