Menu

Spolupráce

 

 

 

OPS

Obecně prospěšná společnost Střední odborné školy a Gymnázia St. Město
Velehradská 1527
686 03 St. Město
IČ: 25557998

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudem
v Brně. Oddíl C vložka 109 ze dne 11. 3. 1999

Orgány OPS

Ředitelka: Mgr. Zuzana Kohoutová
Správní rada: Ing. Ivana Brhelová (předseda), Ing. Růžena Borková, Ing. Zdeňka Adamčíková
Dozorčí rada: RNDr. Radka Gurecká (předseda), Mgr. Marcela Chovancová, Ing. Zuzana Vaňková

Předmět podnikání: zajišťování finančních prostředků

a) pro zkvalitnění podmínek výuky a vzdělávání a zlepšení prostředí školy
b) na podporu zájmové činnosti nadaných a talentovaných žáků
c) na ocenění žáků za mimořádné studijní výsledky
d) na podporu sportovních a kulturních akcí
e) na podporu zahraničních kulturně poznávacích akcí
f) na pořádání akcí spojených s reprezentací školy

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat