Menu

Spolupráce

 

 

 

Projekt ROCHUS PARK

Naše škola nadále spolupracuje na projektu ROCHUS PARK v lokalitě NATURA 2000.
Žáci školy se podílejí například na mapování invazních rostlin, inventarizaci ovocných stromů i na manuálních pracích jako jsou úklidové práce, ošetřování sadu tradičních ovocných odrůd nebo likvidace náletových dřevin.
Při těchto činnostech, v rámci praxí nebo exkurzí,   žáci poznají  co obnáší ochrana přírody v terénu  a kromě manuálních praktických dovedností získávají důležité informace o organismech a společenstvech  i konkrétních ekosystémech.
Na snímcích jsou žáci třídy 3.AB, kteří se zúčastnili dne 16.10.2013, v rámci praxe, pilotního vzdělávacího programu o půdě a krajině s názvem „Z pole až na talíř“.
 
Ing. Ivan Burda
praRochus161013 (2).jpg (800x600, 105.24 KB)
praRochus161013 (3).jpg (800x600, 82.86 KB)
praRochus161013 (9).jpg (800x600, 78.59 KB)
praRochus161013 (13).jpg (800x600, 121.95 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat