Menu

Spolupráce

 

 

 

6. kolo přijímacího řízení

 

Vyhlašuji 6. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2013/2014. Dále viz tabulka:
Maturitní obory KKOV Počet přijímaných uchazečů
Agropodnikání 41-41-M/01 5
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 5
Stavebnictví 36-47-M/01 5
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 5
Učební obory KKOV Počet přijímaných uchazečů
Mechanik – opravář motorových vozidel 23-68-H/01 3
Strojní mechanik 23-51-H/01 2
Truhlář 33-56-H/01 6
 
Termín 6. kola přijímacího řízení je 25.10. 2013 od 8 hodin. Uchazeči o studium maturitního oboru nemusí vykonat přijímací zkoušku, pokud  k přihlášce přiloží svůj hash kód a souhlas zákonného zástupce s uplatněním výsledků SCIO testů z I. kola přijímacího řízení (22. a 23. 4.) konané na kterékoliv škole. (Další informace na telefonu 733 618 055 – zástupce ředitele)
Termín odevzdání přihlášek do 24.10. 2013 do 12 hodin osobně na sekretariátu školy.
Termín zveřejnění výsledků 6. kola přijímacího řízení: 25. 10. 2013 v 14:30.
Pro uchazeče o studium platí stejná kritéria jako v 1. kole přijímacího řízení.
 
Ve Starém Městě 18.10. 2013
Mgr. Bedřich Chromek, v.r.
ředitel školy

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat