Menu

Spolupráce

 

 

 

4. kolo přijímacího řízení

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2013/2014. Dále viz tabulka:
Maturitní obory KKOV
Počet přijímaných uchazečů
Agropodnikání 41-41-M/01
5
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
5
Stavebnictví 36-47-M/01 5
Mechanik seřizovač 23-45-L/01
5
Učební obory KKOV
Počet přijímaných uchazečů
Mechanik – opravář motorových vozidel 23-68-H/01 3
Strojní mechanik 23-51-H/01 2
Truhlář 33-56-H/01
6
 
Termín 4. kola přijímacího řízení je 29. 8. 2013 od 8 hodin. Uchazeči o studium maturitního oboru nemusí vykonat přijímací zkoušku, pokud  k přihlášce přiloží svůj hash kód a souhlas zákonného zástupce s uplatněním výsledků SCIO testů z I. kola přijímacího řízení (22. a 23. 4.) konané na kterékoliv škole. (Další informace na telefonu 733 618 055 – zástupce ředitele)
Termín odevzdání přihlášek do 28.8. 2012 do 12 hodin osobně na sekretariátu školy.
Termín zveřejnění výsledků 4. kola přijímacího řízení: 29. 8. 2013 v 14:30.
Pro uchazeče o studium platí stejná kritéria jako v 1. kole přijímacího řízení.
 
Ve Starém Městě 21.8. 2013
Mgr. Bedřich Chromek, v.r.
ředitel školy
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat