Menu

Spolupráce

 

 

 

CertiLingua – Jakub Staufčík 1. držitelem certifikátu od MŠMT v ČR!

Poté co ráno 20.6. 2013 proběhlo malé setkání se zástupci regionálních médií, byl studentovi gymnázia ve Starém Městě Jakubovi Staufčíkovi včera v Praze na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předán certifikát CertiLingua. Jakub certifikát obdržel od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana PhDr. Jindřicha Fryče. V rozhovoru s Jakubem, ředitelem SOŠ a Gymnázia Staré Město panem Mgr. Bedřichem Chromkem, garantkou projektu pro ČR paní PhDr. Marií Černíkovou a Mgr. Pavlem Turčinem ocenil pan Dr. Fryč snahu studenta rozvíjet své znalosti v cizích jazycích. Zajímala jej zahraniční odborná praxe, kterou Jakub absolvoval v rámci projektu díky partnerskému gymnáziu Michael Ende v německém Tönisvorstu. Pana náměstka zaujalo, že Jakub se rozhodl studovat na MU v Brně obor geoinformatika a popřál mu hodně úspěchu nejen ve studiu ale také v osobním životě. Zástupcům školy závěrem poděkoval, že škola rozvíjí jazykové aktivity studentů formou zahraniční spolupráce a ocenil, že SOŠ a Gymnázium je první školou v ČR, která vstoupila a aktivně pokračuje v jazykovém projektu CertiLingua.
Závěrem mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli a podílejí na projektu. Jakubovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Pavel Turčin

školní garant projektu

IMG_8933.JPG (800x600, 44.47 KB)
IMG_8937.JPG (800x600, 46.20 KB)
IMG_8942r.jpg (449x600, 51.47 KB)

CertiLingua (http://www.certilingua.net/) je evropskou cenou kvality. Excelenční cena CertiLingua se uděluje za jazykové, evropské a mezinárodní kompetence a je doplňujícím certifikátem k národnímu maturitnímu vysvědčení. Dokumentuje schopnost žáka nebo žákyně, že je obzvláště způsobilý kromě ve svém rodném nebo prvním jazyce mezinárodně jednat ve dvou a případně více dalších jazycích.

Podmínky, které musí splňovat studenti pro získání ceny CertiLingua:

  • znalost prvního cizího jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost druhého cizího jazyka na úrovni B1 SERR
  • absolvování 70 šedesátiminutových hodin výuky některého předmětu v cizím jazyce během posledních dvou let studia nebo 140 šedesáti minutových hodin v posledních čtyřech letech studia, účast na evropských příp. mezinárodních projektech.
     
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat