Menu

Spolupráce

 

 

 

100 vědců do středních škol

„100 vědců do středních škol“ je projekt třídenních Intenzivních škol pro středoškolské studenty a pedagogy pořádaných postupně v každém kraji ČR. Účastníci se během nich setkávají s význačnými vědci, mají možnost poslouchat jejich přednášky na poutavá vědecká témata. Studenti si mají možnost vyzkoušet práci v sekcích, kde v malých skupinkách získávají zkušenosti s prací nad vlastními tématy

Právě jedna taková Intenzivní škola pro studenty a pedagogy středních škol Zlínského kraje se uskutečnila ve dnech 6. 6. – 8. 6. 2013 v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti. Naši školu zastupovalo 24 žáků ze tříd 2. B, 2. G, 2. H, 3. B, 3. G a 3. H. Pro všechny přítomné bylo zajištěno stravování v menze a organizátoři nezapomněli ani na studenty z dálky a poskytli jim ubytování na tamních kolejích. V širokém okruhu témat si každý jistě našel své oblíbené. Od stomatologie a léčebných metod v keňské nemocnici přes matematiku „kreslení bez křížení“ a „fuzzy množiny“ až po trénink myšlení, rastrovací elektronovou mikroskopii nebo umělou inteligenci.

Cílem projektu je poskytnout studentům intenzivní a nevšední zážitek, důležitý ve věku rozhodování o další životní cestě. Setkání se světem vědy, bezprostřední kontakt s významnými vědci i zkušenost s vlastním kreativním přemýšlením může některé z nich přivést k tomu, že se nakonec sami stanou vědci. Úplně všem studentským účastníkům by však tento zážitek měl pomoci, aby se nestali obětí příliš zúženého přemýšlení o možném uplatnění. Pedagogům má kromě toho účast na projektu pomoci posílit osobní vazby na svět vědy, a to i mimo rámec jejich aprobace, a povzbudit je při práci s nadanými studenty.

Studenti a pedagogové pečlivě vybraní z účastníků projektu dostanou možnost navštívit dvě atraktivní přehlídky. Zhruba stočlenná skupina navštíví evropskou přehlídku mladých vědců EUCYS (European Union Contest for Young Scientists). Dvacetičlenná skupina studentů a pedagogů se zúčastní světové přehlídky středoškolských projektů ISEF v USA (International Scientific and Engineering Fair).

 

12. 6. 2013

Denisa Kubíčková, Ing. Růžena Borková
 

logo.png, 132x106, 4.09 KB
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat