Menu

Spolupráce

 

 

 

Individuální prázdninová praxe

Individuální prázdninová praxe proběhne v termínu 29. 7. - 2. 8. 2013.

Potvrďte si v podniku, kde budete vykonávat individuální prázdninovou praxi, "Žádost o poskytnutí praxe" (viz přiložený soubor). Tu přineste v tištěné podobě vedoucí učitelce praxe. V elektronické podobě zašlete na mail bursova@sosgsm.cz. Následně Vám bude vystavena "Dohoda o vykonání odborné praxe" školy s pracovištěm praxe. Tato podepsaná dohoda musí být doručena škole před započetím prázdninové praxe.

Docházku na pracoviště si necháte potvrdit v průběhu praxe. Na začátku praxe je povinné proškolení o bezpečnosti práce na pracovišti!!!

Ke kontrole praxe si připravíte vytištěný zápis z praxe s fotodokumentací, potvrzenou docházku, fotodokumentaci z pracoviště v elektronické podobě zašlete i na mail bursova@sosgsm.cz.

V průběhu vykonání prázdninové praxe bude provedena kontrola praxe vedoucí učitelkou praxe.

 

Docházku žáka na prázdninové praxi potvrdí zemědělský podnik. Žák z praxe vypracuje zápis o průběhu praxe, který bude obsahovat body uvedené v náplni praxe. K zápisu doloží fotodokumentaci z průběhu praxe.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat