Menu

Spolupráce

 

 

 

3. kolo přijímacího řízení

 Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2013/2014. Dále viz tabulka:

Maturitní obory KKOV
Počet přijímaných uchazečů
Agropodnikání 41-41-M/01
5
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
5
Stavebnictví 36-47-M/01
5
Mechanik seřizovač 23-45-L/01
5
Učební obory KKOV
Počet přijímaných uchazečů
Mechanik – opravář motorových vozidel 23-68-H/01
5
Strojní mechanik 23-51-H/01
2
Truhlář 33-56-H/01
6
 
Termín 3. kola přijímacího řízení je 27. června 2013 od 8 hodin.Uchazeči o studium maturitního oboru nemusí vykonat přijímací zkoušku, pokud  k přihlášce přiloží svůj hash kód a souhlas zákonného zástupce s uplatněním výsledků SCIO testů z I. kola přijímacího řízení (22. a 23. 4.) konané na kterékoliv škole. (Další informace na telefonu 733 618 055 – zástupce ředitele)
Termín odevzdání přihlášek 19.6. 2012 do 12 hodin.
Termín zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení: 27. 6. 2013 v 16 hodin.
Pro uchazeče o studium platí stejná kritéria jako v 1. kole přijímacího řízení.
 
Ve Starém Městě 3.6. 2013
Mgr. Bedřich Chromek, v.r.
ředitel školy
 
 
 

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat