Menu

Spolupráce

 

 

 

Partnerské školy

MICHAEL-ENDE-GYMNASIUM, Tönisvorst, Německo
Gymnasium der Stadt Tönisvorst mit bilingualem Zweig – Deutsch/Englisch, Deutsch/Französisch
Gymnázium města Tönisvorst s dvojjazyčným zaměřením – němčina/angličtina, němčina/francouzština

MEG - je víceletým gymnáziem s možností dvojjazyčné výuky některých předmětů např. dějepisu a zeměpisu. Bylo založeno v roce 1986 a od tohoto roku až doposud je panem ředitelem pan Dr. Ingo Miltz. Budovu gymnázia tvoří několik pavilonů s tělocvičnou, které jsou k dispozici 900 žákům, kteří tuto školu navštěvují. Jméno školy bylo určeno referendem žáků v roce 1996. Gymnázium nese jméno německého spisovatele Michaela Endeho /1929-1995/ autora pohádkového románu „Momo“ a románu „Nekonečný příběh“, který byl úspěšně zfilmován.

www. michael-ende-gymnasium.de

TÖNISVORST
město v Dolním Porýní vzniklo 1. ledna 1970 ze dvou samostatných obcí St. Tönis a Vorst. Město leží v okresu Viersen, v kraji Severního Porýní a Westfálska. Nejstarší osídlení, které bylo v okolí obce Vorst dokázáno, patřilo do epochy mladší doby kamenné. St. Tönis je poprvé zmiňován kolem roku 1188 pod jménem „Osterveed“. V součastnosti zde žije asi 30 446 obyvatel. Město má malebné historické jádro, hodně stylových rodinných domů na okrajích města, sportoviště a hustou síť dobře značených cyklistických a turistických cest, které lákají jak k pěšímu, tak i cyklistickému procestování Dolního Porýní.

Instituto Professionale di Stato per l´Agricoltura e l´Ambiente „San Benedetto“, Latina , Itálie
Státní vzdělávací ústav pro zemědělství a životní prostředí „San Benedetto“, Latina, Itálie

SAN BENEDETTO je školou se zaměřením na zemědělskou výrobu a životní
prostředí. V současné době je ředitelem školy pan Prof. Ing. Nicola di Battista.

LATINA
je správním městem provincie se stejnojmenným názvem Latina. Nachází se ve střední části Itálie, asi 68 km od hlavního města Itálie – Říma. Město Latina vzniklo v roce 1932 a bylo osídleno novými obyvateli, např. z Benátek. Ačkoliv se jedná o „mladé“ město, na území provincie se nachází pozůstatky dávné bohaté římské historie. Původní zemědělský charakter města a provincie, který byl nastolen po odvodnění celé oblasti, je nahrazován průmyslem, obchodem a rozvíjejícím se cestovním ruchem. Město charakterizují také malebné mořské pobřeží, přírodní park, botanická zahrada a bohatý kulturní život.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat