Menu

Spolupráce

 

 

 

Týden pro Zemi

Tak se jmenovala akce, na jejímž pořádání se již tradičně naše škola podílí.

V letošním roce byla tématicky zaměřena na ptačí svět. Žáci naší školy pracovali jako pořadatelé, rozhodčí soutěží a také zajišťovali pro zájemce z veřejnosti bezplatný rozbor pitné vody.

Děkuji všem žákům 3. AB třídy, kteří se podíleli na zajištění uvedené akce, za odpovědný přístup a propagaci naší školy.

Ing. Ivan Burda

Den Země Uh 13 (4).jpg (800x537, 87.92 KB)
Den Země Uh 13 (5).jpg (800x537, 99.16 KB)
Den Země Uh 13 (6).jpg (800x537, 87.37 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat