Menu

Spolupráce

 

 

 

Individuální praxe 3. E

Individuální praxe na pracovištích sociálních partnerů proběhne od 27. - 31. 5. 2013

Zápis z praxe přineste ke kontrole nejpozději do 14 dnů od ukončení individuální praxe. Součástí zápisu z praxe bude fotodokumentace z místa praxe. Na pracovišti Vám potvrdí Vaši docházku v průběhu individuální praxe. Potvrzenou docházku přineste také ke kontrole.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat